آزمایشگاه و فن آوری استریلیزاسیون

حرفه

آینده ای روشن با یک شرکت در حال رشد

ما همراه با کارکنان شایسته و با انگیزه خود موفق می شویم

برای دسترسی به فرصت های شغلی و کارآموزی در Nüve می توانید رزومه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

 جهت اتصال به فرم رزومه و استخدام اینجا را کلیک کنید.