آزمایشگاه و فن آوری استریلیزاسیون

سیاست های منابع انسانی

سیاست های منابع انسانی آینده ای روشن در یک شرکت در حال رشد

ما همراه با کارکنان شایسته و با انگیزه خود موفق می شویم.

برای دسترسی به فرصت های شغلی و کارآموزی در Nüve می توانید رزومه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

جهت اتصال به فرم رزومه و استخدام اینجا کلیک کنید.