آزمایشگاه و فن آوری استریلیزاسیون

درخواست پشتیبانی فنی

درخواست شما هر چه باشد، تیم خدمات ما به شما کمک خواهد کرد

احترام به مردم و محیط زیست اساس سیاست ایمنی و بهداشت شغلی است که توسط Nüve، شرکت پیشرو و قابل اعتماد در این بخش با تجربه نیم قرنی خود، اتخاذ شده است.

برای اینکه شما بهترین کمال را از محصول NÜVE که استفاده می کنید به دست آورید، ما خوشحال خواهیم شد به سوالات شما پاسخ دهیم.
اگر فرم زیر را پر کنید، در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی فنی لطفا اینجا کلیک کنید.