آزمایشگاه و فن آوری استریلیزاسیون

میکرولیترها و سانتریفیوژ هماتوکریت

NF 048

همه میکرو تیوب ها و مویرگ ها را می پذیرد

NF 048 دو سانتریفیوژ در یک دستگاه است. این واحد به عنوان یک میکروسانتریفیوژ که با بیش از 18000xg کار می کند، به نیازهای زیست شناسان مولکولی، بیوشیمیست ها پاسخ می دهد و کاربردهای متعددی را پوشش می دهد. به عنوان یک سانتریفیوژ هماتوکریت، NF 048 به راحتی همه پروتکل ها را کنترل می کند.

More

NF 048 دو سانتریفیوژ در یک دستگاه است. این واحد به عنوان یک میکروسانتریفیوژ که با بیش از 18000xg کار می کند، به نیازهای زیست شناسان مولکولی، بیوشیمیست ها پاسخ می دهد و کاربردهای متعددی را پوشش می دهد. به عنوان یک سانتریفیوژ هماتوکریت، NF 048 به راحتی همه پروتکل ها را کنترل می کند.

 

یک موتور القایی بی صدا روتورها را در مدت زمان کوتاهی به حداکثر سرعت می رساند و یک سری آداپتور تضمین می کند که انواع میکروتیوب ها می توانند در یک روتور قرار بگیرند و با اجتناب از نیاز به تغییر روتورها در زمان و فضا صرفه جویی می کنند.

سیستم کنترل ریزپردازنده N-Prime™، صفحه نمایش دیجیتال بزرگ و نمایشگر RCF، NF 048 را به یک میکروسانتریفیوژ مناسب تبدیل کرده است.

سایت مرجع سری محصولات میکرولیترها و سانتریفیوژ هماتوکریت

برای مشاهده توضیحات تکمیلی در خصوص محصول میکرولیترها و سانتریفیوژ هماتوکریت کیلک کنید.
برای خرید محصول با کد NF 048 اینجا کلیک کنید.

NF 048
کاتالوگ محصول
دانلود
NÜVE
کاتالوگ شرکت
دانلود
 

Angle Rotor

Haematocrit Rotor

Maximum capacity:

24x1,5/2 ml

24xcapillary tubes

Maximum speed:

14.000 rpm

12.000 rpm

Maximum RCF:

18.188xg

14.811xg

 • One compact centrifuge offering two different rotors for wide range of applications
 • Haematocrit rotor to determine haematocrit volume by the centrifugation of blood samples in capillary tubes
 • Angle rotor operating at over 18.000xg responds to the needs of molecular biologists, biochemists and covers multiple applications
 • N-Prime™ programmable microprocessor control system for accurate and reliable operations
 • Easy programming with one button, just turn and push
 • Two large LED displays for speed/RCF and time
 • Possibility of programming RCF
 • Pulse key for short centrifugation requirements
 • Reduced temperature increase in the chamber by means of continuous air cooling through air channel in the lid
 • Quite brushless induction drive
 • Safety ensured by steel body, lid and chamber, lid locking system and motor overtemperature protection
 • Choice of 24x1,5/2 ml Angle Rotor and 24xcapillary tube haematocrit rotor
 • Adaptors for 500/800 μl, 200 μl PCR, 250/400/700 μl
  NF 048

Rotors

Microlitre Angle Rotor

Haematocrit Rotor

Maximum Speed

14.000 rpm

12.000 rpm

Maximum RCF

18.188xg

14.811xg

Tube Capacity

24 x 1,5/2 ml

24 x Capillary Tubes

Control System

N-Prime™ Programmable Microprocessor Control

Speed Set Range

1.000 - 14.000 rpm

Speed Set Step

10 rpm

Timer Set Range

1-99 Minutes and Hold Position

Timer Set Step

1 minute

Motor

Induction Motor

Body, Lid and Chamber

Epoxy-polyester Powder Coated Steel

Power Supply

230 V / 50-60 Hz (115 V / 60 Hz )

Power Rating

450 W

External Dimensions (WxDxH) mm.

285x375x245

Packing Dimensions (WxDxH) mm.

350x 420x460

Net / Packed weight (kg)

13 / 17

ROTORS

Cat. No Rotor Type Capacity

Max. Tube Dia. (mm)

Radius (mm)

Max. Speed (rpm)

Max.RCF (xg)

B 50 019 Angle 24x1,5/2 ml. 11 83 14.000 18.188
B 50 020 Haematocrit 24xCapillary Tubes 1,6 92 12.000 14.811

ADAPTORS

Cat. No Tube Type

Max. Tube Dia. (mm)

A 14 005 500/800 µl 8
A 14 006 200 µl PCR 6,5
A 14 007 250/400/700 µl 6
 

Angle Rotor

Haematocrit Rotor

Maximum capacity:

24x1,5/2 ml

24xcapillary tubes

Maximum speed:

14.000 rpm

12.000 rpm

Maximum RCF:

18.188xg

14.811xg

 • One compact centrifuge offering two different rotors for wide range of applications
 • Haematocrit rotor to determine haematocrit volume by the centrifugation of blood samples in capillary tubes
 • Angle rotor operating at over 18.000xg responds to the needs of molecular biologists, biochemists and covers multiple applications
 • N-Prime™ programmable microprocessor control system for accurate and reliable operations
 • Easy programming with one button, just turn and push
 • Two large LED displays for speed/RCF and time
 • Possibility of programming RCF
 • Pulse key for short centrifugation requirements
 • Reduced temperature increase in the chamber by means of continuous air cooling through air channel in the lid
 • Quite brushless induction drive
 • Safety ensured by steel body, lid and chamber, lid locking system and motor overtemperature protection
 • Choice of 24x1,5/2 ml Angle Rotor and 24xcapillary tube haematocrit rotor
 • Adaptors for 500/800 μl, 200 μl PCR, 250/400/700 μl
  NF 048

Rotors

Microlitre Angle Rotor

Haematocrit Rotor

Maximum Speed

14.000 rpm

12.000 rpm

Maximum RCF

18.188xg

14.811xg

Tube Capacity

24 x 1,5/2 ml

24 x Capillary Tubes

Control System

N-Prime™ Programmable Microprocessor Control

Speed Set Range

1.000 - 14.000 rpm

Speed Set Step

10 rpm

Timer Set Range

1-99 Minutes and Hold Position

Timer Set Step

1 minute

Motor

Induction Motor

Body, Lid and Chamber

Epoxy-polyester Powder Coated Steel

Power Supply

230 V / 50-60 Hz (115 V / 60 Hz )

Power Rating

450 W

External Dimensions (WxDxH) mm.

285x375x245

Packing Dimensions (WxDxH) mm.

350x 420x460

Net / Packed weight (kg)

13 / 17

ROTORS

Cat. No Rotor Type Capacity

Max. Tube Dia. (mm)

Radius (mm)

Max. Speed (rpm)

Max.RCF (xg)

B 50 019 Angle 24x1,5/2 ml. 11 83 14.000 18.188
B 50 020 Haematocrit 24xCapillary Tubes 1,6 92 12.000 14.811

ADAPTORS

Cat. No Tube Type

Max. Tube Dia. (mm)

A 14 005 500/800 µl 8
A 14 006 200 µl PCR 6,5
A 14 007 250/400/700 µl 6
محصولات مرتبط