آزمایشگاه و فن آوری استریلیزاسیون

Nüve در Medica 2021

ما بین 15 تا 18 نوامبر 2021 در نمایشگاه Medica در دوسلدورف شرکت کردیم. Medica بزرگترین نمایشگاه پزشکی در جهان است.

ما بین 15 تا 18 نوامبر 2021 در نمایشگاه Medica در دوسلدورف شرکت کردیم. Medica بزرگترین نمایشگاه پزشکی در جهان است.